برخی پروژه های انجام شده

نام شرکت / سازمان                                                          موضوع پروژه
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
                             تجهیز اتاق سرور، زیرساخت شبکه، مخابرات، برق و یو پی اس
شرکت فیتکو                                                                       زیرساخت شبکه، مخابرات و برق
موسسه آموزش عالی رایانه ای تهرا ن
                                 شبکه، مخابرات، اتاق سرور، نظارت تصویری
شرکت پترو امید آسیا                                                         اتاق سرور، شبکه، VOIP، نظارت تصویری، ویدئو کنفرانس
مجموعه مخازن ذخیره سازی نفت خام امید (بندر گناوه)
    اتاق سرور، شبکه، فیبر نوری، VOIP، نظارت تصویری ،ویدئو کنفرانس، ارتباطات رادیویی
شرکت راشا کاسپین ایرانیان (دفتر تهران)
                            اتاق سرور، شبکه، فیبرنوری، VOIP، نظارت تصویری، ارتباطات رادیویی ، برق و یو پی اس
شرکت راشا کاسپین ایرانیان (کارخانه زنجان)
                      اتاق سرور، شبکه، فیبرنوری، VOIP، نظارت تصویری، ارتباطات رادیویی
شرکت انرژی ساختمان
                                                          شبکه، نظارت تصویری
برج دانوب                                                                            نظارت تصویری
شرکت لیماک                                                                         شبکه، مخابرات، VOIP
شرکت چاپ و طراحی سیب آبی                                           شبکه، مخابرات
شرکت مهر گیاه
                                                                      شبکه، مخابراتشرکت نبض پزشکی آیندهشبکه
شرکت مهندسی فرا آسیا
                                                        شبکه، VOIP، نظارت تصویری
شرکت کشتیرانی پاسارگاد
                                                     شبکه، نظارت تصویری
شرکت راشا کاسپین ایرانیان (کارخانه شور آباد)
                     اتاق سرور، شبکه، فیبرنوری، VOIP، نظارت تصویری، ارتباطات رادیویی ، برق و یو پی اس