به منظور برنامه ریزی جهت گسترش و بکارگیری دانش داده کاوی درکشور طراحی برنامه جامع و نقشه راه مطابق با شرایط، ماموریت ها و نیازهای کشور در دستور کار گروه پژوهشی داده کاوی دکتر شهرابی قرار گرفت.

با توجه به گستردگی مجموعه فعالیت ها و حوزه های مختلف سازمان های مختلف از یک سو و وسعت دامنه کاربرد ها و توانمندی های دانش داده کاوی از سوی دیگر، لازم است با بررسی و شناخت حوزه های فعالیت تحت پوشش و نیاز هر بخش سازمان های گوناگون به دانش داده کاوی نسبت به طراحی برنامه جامع و نقشه راه داده کاوی در آن سازمان اقدام گردد.

دستاورد این پروژه تحقیقاتی نقشه راهی است که با هدف نیاز سنجی و امکان سنجی پژوهشی داده کاوی در سازمان ها تدوین و طراحی می گردد.

در این پروژه مطالعاتی با توجه به اشراف تیم پژوهشی داده کاوی دکتر شهرابی به توانمندی های دانش داده کاوی و موارد گسترده به کارگرفته شده در کشورهای توسعه یافته، برنامه های عملیاتی لازم جهت تدوین عناوین و محور های پژوهشی مورد نیاز جهت بکار گیری دانش داده کاوی در هر سازمان خاص ارائه می گردد که بر اساس نقشه راه حاصل از این طرح مطالعاتی، آن سازمان برنامه کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت خود را جهت گسترش دانش داده کاوی در سازمان و بهره گیری از آن در دست خواهد داشت.

این طرح تحقیقاتی با رصد وضعیت موجود واحدها، بخش ها و حوزه های ماموریتی تحت پوشش سازمان در موضوع داده کاوی و نیاز های مرحله ای، نسبت به طراحی برنامه جامع داده کاوی آن سازمان اقدام می نماید.

مراحل فرآیند طراحی نقشه راه داده کاوی در سازمان های ایرانی به صورت کلان در کنفرانس های داده کاوی ایران در آذرماه ۱۳۹۳ توسط آقای دکتر جمال شهرابی ارائه و با استقبال گسترده شرکت کنندگان در کنفرانس روبرو و مصوب گردید.

این نقشه راه به صورت تفصیلی هم اینک به عنوان سند بالادستی در گروه پژوهشی داده کاوی دکتر شهرابی مبنای بکارگیری دانش داده کاوی در سازمان ها و گام نخست و آغازین بهره گیری از دانش داده کاوی می باشد.

پیاده سازی و تدوین نقشه راه داده کاوی در سازمان ها به عنوان پروژه اولیه در بسیاری از سازمان ها توسط موسسه اجرا گردیده و یا در حال اجرا می باشد.

درباره nimda

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *